Your SEO optimized title
1396/09/23 در ساعت 09:30:41

بازدید مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق

فرماندار مشهد و مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق بازدید و در نشستی با حضور مدیران کارخانه شرکت کردند

بازدید مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق

بازدید فرماندار مشهد و مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق

فرماندار مشهد و مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق بازدید و در نشستی با حضور مدیران کارخانه شرکت کردند. پخس عمده سیمان سفید 40 شرق مشهد به صورت انحصاری و عاملیت ممتاز پخش سیمان سیاه شرق مشهد در استان تهران و البرز بر عهده گروه بازرگانی ایران پخش می باشد.

به نقل از  سیمان خبر 

 


بخوانید: 

درباره بازرگانی ایران پخش


 عاملیت انحصاری فروش و پخش سیمان سفید شرق مشهد در تهران و البرز، عاملیت انحصاری فروش سیمان نهاوند در تهران و البرز، عاملیت انحصاری فروش کامپوزیت کردستان و همچنین عاملیت ممتاز فروش سیمان تهران، عاملیت ممتاز فروش سیمان نایین، عاملیت ممتاز فروش سیمان هگمتان، عاملیت ممتاز فروش سیمان آبیک، عاملیت ممتاز فروش سیمان خزر، عاملیت ممتاز فروش سیمان شرق مشهد، عاملیت ممتاز فروش سیمان ساوه و امروز، عاملیت ممتاز فروش سیمان شمال (سیمان جاجرود)حوزه فعالیت شرکت بازرگانی ایران پخش را تشکیل می دهد. 
 

 

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان شرق، صبح سه شنبه 21 آدرماه 1396، فرماندار مشهد به همراه مسئولین ارشد ادارات استان خراسان رضوی به منظور بررسی مشکلات و بازدید میدانی از شرکت سیمان شرق در مجتمع کارخانجات سیمان شرق حضور به هم رسانده و از نزدیک با مدیران این شرکت بحث و تبادل نظر کردند.

 

بازدید فرماندار مشهد و مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرقبازدید فرماندار مشهد و مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق

بازدید فرماندار مشهد و مسئولین ارشد استانی از مجموعه کارخانجات سیمان شرق

به نقل از  سیمان خبر