Your SEO optimized title
1396/08/15 در ساعت 23:51:36

سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق

سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی iso 50001 : 2011 در کارخانه شرکت سیمان شرق برگزار گردید.

سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق

سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق

سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی iso 50001 : 2011 در کارخانه شرکت سیمان شرق برگزار گردید

منبع: ایران پخش | 1396/08/15

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان شرق با توجه به در پیش بودن ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت انرژی، سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی iso50001:2011 توسط واحد مدیریت انرژی شرکت سیمان شرق در واحد آموزش مجتمع سیمان مشهد برگزار گردید.

لازم به ذکر است که بازرگانی ایران پخش، بعنوانی یکی از عوامل ممتاز پخش سیمان، دارای حق انحصاری پخش سیمان سفید شرق مشهد در استان تهران و البرز می باشد. 

 

سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق برگزار شدسمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق برگزار شد

 

درباره ایران پخش:
 عاملیت انحصاری فروش و پخش سیمان سفید شرق مشهد در تهران و البرز، عاملیت انحصاری فروش سیمان نهاوند در تهران و البرز، عاملیت انحصاری فروش کامپوزیت کردستان و همچنین عاملیت ممتاز فروش سیمان تهران، عاملیت ممتاز فروش سیمان نایین، عاملیت ممتاز فروش سیمان هگمتان، عاملیت ممتاز فروش سیمان آبیک، عاملیت ممتاز فروش سیمان خزر، عاملیت ممتاز فروش سیمان سیاه شرق مشهد، عاملیت ممتاز فروش سیمان ساوه و امروز، عاملیت ممتاز فروش سیمان شمال (سیمان جاجرود) حوزه فعالیت شرکت بازرگانی ایران پخش را تشکیل می دهد.  

 

متن استاندارد ایزو 50001 - سیستم های مدیریت انرژی

هدف از تدوین این استاندارد توانمند سازی سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی، شامل بازدهی، کاربری و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به منظور هدایت سازمان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،هزینه انرژی و دیگر موارد تاثیر گذار بر محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند انرژی است . این استاندارد در تمامی سازمان ها صرفنظر از نوع، اندازه، شرایط جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد . استقرار موفقیت آمیز این استاندارد بستگی به بوجود تعهد در تمام سطوح و فعالیت های سازمان، بخصوص مدیریت ارشد دارد.

این استاندارد الزمایات یک سیستم مدیریت انرژی را برای تدوین و ایجاد یک خط مشی انرژی، تدوین اهداف کلان و خرد و طرح های اقدام مربوط به آن را مشخص می کند که در بردارنده الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به مصارف بارز انرژی می باشند. سیستم مدیریت انرژی، سازمان را قادر می سازد برای دستیابی به تعهدات خط مشی، اقدام لازم به منظور بهبود عملکرد انرژی خود را انجام داده و انطباق سیستم با الزایامت این استاندارد را اثبات نماید . بکارگیری این استاندارد می تواند به گونه ای سازماندهی شود که با الزامات سازمان شامل پیچیدگی سیستم، میزان مستندات و منابع متناسب شده و برای فعالیت های تحت کنترل سازمان اعمال گردد.

سیستم مدیریت انرژی ایزو ISO 50001  در سال 2011  از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO منتشر شده است. همچنین این استاندارد با استاندارد ISO 14001 سازگاری دارد.

 

منبع: ایران پخش

0%