درباره-ایران-پخش

درباره شرکت بازرگانی ایران پخش

عامل ممتاز و انحصاری پخش کارخانه های سیمان در استانهای تهران و البرز

درباره ایران پخش

تاسیس گروه بازرگانی ایران پخش

شرکت بازرگانی ایران پخش در سال فعالیت خود را به طور رسمی در سال 1383 و با پخش عمده سمیان سفید و سیمان سیاه ساوه در تهران آغاز نموده است.

فعالیت گروه بازرگانی ایران پخش امروزه به طور اختصاصی در تهران و حومه و استان البرز، و به صورت عمومی در کل کشور صورت می پذیرد.

 

 عاملیت انحصاری سیمان پخش سفید شرق مشهد در تهران و البرز، عاملیت انحصاری پخش سیمان نهاوند در تهران و البرز، عاملیت انحصاری پخش کامپوزیت کردستان و همچنین عاملیت ممتاز پخش سیمان تهران، عاملیت ممتاز پخش سیمان نایین، عاملیت ممتاز پخش سیمان هگمتان، عاملیت ممتاز پخش سیمان آبیک، عاملیت ممتاز پخش سیمان خزر، عاملیت ممتاز پخش سیمان شرق مشهد، عاملیت ممتاز پخش ساوه و امروز، عاملیت ممتاز پخش سیمان شمال (سیمان جاجرود) حوزه فعالیت شرکت بازرگانی ایران پخش را تشکیل می دهد.  

 

عامل عمده پخش انحصاری سیمان

شرکت بازرگانی ایران پخش، توانسته است تا به امروز، بعنوان یکی از عامل های پخش سیمان در کشور، با جلب اعتماد کارخانجات تولید سیمان، هم اکنون بعنوان تنها عامل پخش سیمان، به صورت انحصاری به پخش محصولات زیر بپردازد:

 

عامل عمده پخش محصولات کارخانجات مختلف سیمان

همینطور شرکت بازرگانی ایران پخش، امروز علاوه بر پخش انحصاری کارخانجات سیمان شرق مشهد، نهاوند و کردستان، هم اکنون به بعنوان عامل پخش خرید، فروش و پخش سیمان کارخانجات مختلفی فعالیت نماید: