Your SEO optimized title
سیمان تهران تیپ 2
قیمت سیمان تیپ 2 تهران

قیمت سیمان تیپ 2 تهران

قیمت سیمان تیپ 2 تهران

برای دریافت قیمت و یا خرید سیمان تیپ 2 تولیدی کارخانه سیمان تهران، با شماره تلفن 33 42 42 44 تا 10 خط تماس گرفته و یا با پر کردن سفارش آنلاین، منتظر تماس کارشناسان فروش باشید

سیمان تیپ 2 چیست؟

سیمان تیپ 2 چیست؟

سیمان تیپ 2 چیست؟

سیمان تیپ 2 همانند سیمان پرتلند معمولی است با این تفاوت که مواد اولیه آن را با دقت بیشتری تهیه و تولید می کنند و بیشتر آسیاب می کنند. اینگونه سیمان ها خیلی سریع خود را می گیرند و به سرعت هم سخت می شوند و مقاومت افزون تری در برابر هجوم سولفات ها از خود نشان می دهند.

فروش سیمان پرتلند تهران - تیپ 2

فروش سیمان پاکتی 50 کیلویی - سیمان تهران

فروش سیمان تهران تیپ 2

سفارش سیمان تهران تیپ 2تماس با کارشناسان فروش
سیمان تیپ 2 تهران

طبق استاندارد ملی به شماره ۳۸۹ ISIRI تولید می گردد. سیمان پرتلند نوع ۲ برای ساخت بتن هایی که حرارت هیدراسیون متوسط در آنها ضروری بوده و حمله سولفاتها به آنها در حد متوسط باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد . به سبب محدودیت فاز آلومینات وکمتر بودن فاز سه کلسیم سیلیکات در این سیمان ، که سبب ایجاد خواص ویژه فوق الذکر می شود ، مقاومت فشار اولیه و نهایی ملات استاندارد آن کمتر از سیمان پرتلند نوع ۱ است . این سیمان در کلیه سازه های بتنی قابل استفاده می باشد و در محیطهای آب و خاک که غلظت یون سولفات در حد متوسط ( طبق آئین نامه بتن ایران ” آبا ” ، برای شرایط محیطی متوسط در محیط آبی غلظت یون سولفات کمتر از ۱۲۰۰ppm و در محیط خاکی کمتر از ۵/. % می باشد) است ، کاربرد دارد. برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم که خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد و بتن حجیم به بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد وجود دارد ، این سیمان کاربرد گسترده دارد.

توجه : برای استفاده در محیط های حاوی یون کلر و سولفات به طور همزمان و در محیط های حاوی غلظت های زیاد یون سولفات و همچنین بتن ریزی در هوای سرد مصرف این سیمان توصیه نمی شود.

 

تگ ها: قیمت سیمان تهران، قیمت سیمان پاکتی 50 کیلویی، قیمت سیمان پورتلند، سیمان پورتلند تیپ 2، سیمان پورتلند تهران، سیمان تیپ 2، سیمان تیپ 2 تهران، قیمت سیمان تیپ 2 پاکتی، قیمت سیمان تیپ 2 تهران،قیمت سیمان پاکتی،عامل پخش سیمان تهران، فروش سیمان تهران،فروش سیمان تیپ 2 تهران، خرید سیمان تیپ 2 تهران

0%