حرارت هیدراسیون یا هیدراتاسیون سیمان

حرارت هیدراسیون سیمان، درجه حرارتی است که هنگام ترکیب سیمان با آب تولید می شود.

وبلاگ ایران پخشاخبار و تحلیل قیمت

حرارت هيدراسيون

حرارت هیدراسیون یا هیدراتاسیون، حرارت و گرامایی است که سیمان هنگام ترکیب با آب تولید می کند.

حرارت هیدراتاسیون یا هیدراسیون سیمان

هیدراتاسیون یا هیدارسیون سیمان چیست؟

همانند هر واکنش شيميايي ، هيدراسيون ترکيبات سيمان نيز حرارت‌زا است و به ميزان حرارتي که در هر گرم از سيمان هيدراته در اثر هيدراسيون در دماي معيني توليد مي‌گردد، حرارت هيدراسيون گفته مي‌شود و به روشهاي مختلفي قابل اندازه گيري است. درجه حرارت و دمائي که در آن عمل هيدزاسيون انجام مي‌شود، تأثير قابل ملاحظه اي در نرخ حرارت توليد شده است دارد.

 

تعریف ویکیپدیا: واکنش هیدراتاسیون، در شیمی آلی، واکنشی است که در آن یک هیدروکسیل گروه (OH-) و یک یون مثبت (پروتون اسیدی) به دو اتم کربن افزوده می‌شود. 

RRC=CH2 in H2O/acid → RRC(-OH)-CH3

 

حرارت هیدراتاسیون یا هیدراسیون سیمان

 

براي سيمان هاي پرتلند معمولي ، حدود نصف کل حرارت تا سه روز و حدود 3,4 حرارت تا حدود 7 روز و تقريبا 90 در صد حرارت در 6 ماه آزاد مي‌شود. در واقع حرارت هيدراسيون بستگي به ترکيب شيميايي سيمان دارد و تقريبا برابر است با مجموع حرارتهاي ايجاد شده يکايک ترکيبات خالص سيمان ، اگر به صورت جداگانه هيدراته شود.
هر گرم از سيمان تقريبا 120 کالري حرارت آزاد مي‌کند. چون هدايت حرارتي بتن کم است، لذا حرارت مي‌تواند به‌عنوان يک عايق حرارتي عمل نمايد. از طرف ديگر حرارت توليد شده بوسيله هيدراسيون سيمان مي‌تواند از يخ زدن آب در لوله‌هاي موئين بتن تازه ريخته شده جلوگيري نمايد. بنابراين آگاهي به خواص حرارت‌زايي سيمان مي‌تواند در انتخاب نوع مناسب سيمان براي هدف مشخصي مفيد باشد.
همانطور که گفته شد، نقش اصلي در مقاومت سيمان C3S و C2S ايفا مي‌کنند و C3S در 4 هفته سنين اوليه و C2S پس از آن مقاومت سيمان را ايجاد مي‌کنند. نقش اين دو ترکيب در مقاومت سيمان پس از يک سال تقريبا مساوي مي‌شود

منبع: ایران پخش